Katalog

V této rubrice jsou zájezdy uspořádány podle místa jejich konání.

Slovinsko

  • Regiony
  • Zájezdy
  • Info o zemi
  • Aktivity
  • Lektoři

Zájezdy do této země

Termální lázně - Slovinsko - Terme Lendava - Hotel Lipa***

Termální lázně - Slovinsko - Terme Lendava - Hotel Lipa***
18.4.2019 - 22.4.2019
19.4.2019 - 21.4.2019 (datum pobytu)
Stát / Region:
Slovinsko , Pomurje
Lokalita:
Lendava
Středisko:
Hotel Lipa*** - Terme Lendava

Velikonoční relaxační pobyt se cvičením s Jindrou Bártovou - program A

Přihlášky prosíme nejpozději do 10.3.2019

Autobus
H/B – polopenze (half board)
dní:
5
nocí:
2
4 - 5 lekcí cvičení
5 390,-

Velikonoční relaxační pobyt v termálních lázních s profesionálně vedenou pohybovou terapií s personální trenérkou a fyzioterapeutkou Katkou Masopustovou - program AB

Přihlášky prosíme nejpozději do 10.3.2019

Autobus
H/B – polopenze (half board)
dní:
5
nocí:
2
4 lekce cvičení+přednáška na téma regenerace a pitný režim.
5 990,-

Velikonoční relaxační pobyt v termálech se cvičením s Milanem Nevosadem - program C

Přihlášky prosíme nejpozději do 10.3.2019

Autobus
H/B – polopenze (half board)
dní:
5
nocí:
2
4 lekce cvičení

Cv. styly:MIX DanceLektoři:Nevosad

5 590,-

Relaxace a wellness

Relaxace a wellness
9.5.2019 - 13.5.2019
10.5.2019 - 12.5.2019 (datum pobytu)
Stát / Region:
Slovinsko , Pomurje
Lokalita:
Moravské Toplice
Středisko:
Terme Vivat****Superior

Terapie pohybem s Žirafou Julií Novotnou - program BZ

Přihlášky prosíme nejpozději do 1.4.2019

Autobus
H/B – polopenze (half board)
dní:
5
nocí:
2
4 lekce cvičení
5 690,-

Relax v termálech s Blankou Lorencovou - program BZ2

Přihlášky prosíme nejpozději do 1.4.2019

Autobus
H/B – polopenze (half board)
dní:
5
nocí:
2
4 lekce cvičení
5 890,-

Informace o tomto státu

Slovenija SLO
SLOVINSKO
Hlavní město Lublaň
Poloha 46° 9' S, 15° 3' V
Rozloha 20 273 km²
Počet obyvatel 1,9 mil.
Hustota osídlení 100 obyvatel/km²
Měna 1 euro (€) = 100 centů
Jazyky slovinština, maďarština, italština

Politické uspořádání a obyvatelstvo

Slovinsko je parlamentní republika, která vznikla v roce 1991. Tvoří ji 212 občin, z nichž 11 má statut městské občiny. Prezident je hlavou státu a také velitelem ozbrojených sil. Pojem parlament označuje Státní shromáždění a Státní radu. Jedná se o nedokonalý dvoukomorový parlament, kde značnou převahu ma spodní komora (Státní shromáždění. Z etnického hlediska největší část obyvatelstva tvoří Slovinci, následují je Srbové, Chorvaté a Bosňáci.

Hospodářství a doprava

V průmyslu je zaměstnáno 32 % pracovních sil a průmysl vytváří necelých 34 % HDP. Mezi nejvýznamnější odvětví patří kovozpracující průmysl, chemický průmysl, elektronický a elektrotechnický, potravinářský, papírenský průmysl a textilní, oděvní a kožedělný. Pro oblast zemědělství je typické velké množství maloplošných hospodářství. Necelých 64 % zemědělské plochy je rozděleno mezi malé statky. Slovinské železnice provozují 1 228 kilometrů trati. Železnice protíná všechny části země. V roce 1994 byla dálniční síť převedena na Společnost pro dálnice v Republice Slovinsko (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS), která dnes spravuje 592 kilometrů dálnic a 155 kilometrů rychlostních silnic. Maximální povolená rychlost na rychlostních silnicích je 100 km/hod. Hlavním slovinským přístavem je Terst, druhým největším přístavem je Rijeka. Slovinsko má tři mezinárodní letiště: Letiště Jože Pučnika nedaleko Lublaně, Letiště Edvarda Rusjana u Mariboru a malé mezinárodní letiště v Sečovlje.

Dějiny a kultura

Již 2000 př. n. l. byla oblast osídlena Ilyry. Od názvu některých kmenů vznikla pojmenování určitých jadranských oblastí - Dalmácie (kmen Dalmátů) nebo také Istrie (kmen Histri). V době železné osídlili území Keltové, z nichž nejvýznamnější byli Norikové, kteří založili první státní útvar - Norické království. V období let 15 - 10 př. n. l. se tohoto království zmocnili Římané a byla ustavena římská provincie Noricum. V 6. století přicházejí do alpských údolí slovanské kmeny - tzv. alpští Slované. V období středověku se hovoří o vládě Valuka, který měl být Sámovým vrstevníkem a spojencem kmenového svazu, který vznikl na obranu proti Avarům. V roce 670 se hovoří o zemi jako o Karantánii, jejímž jádrem byly dnešní Korutany. Jelikož sílily útoky Avarů, požádali karantánští Slované o pomoc Bavory a následně v roce 745 byla přijata ochrana a politická nadvláda Bavorů. Následně došlo ke druhé vlně christianizace (první vlna proběhla v římských dobách). Po ustavení Svaté říše římské vznikla Velká Karantánie sloučením hrabství a pohraničních marek. Velkou Karantánii (od 976 do 1077) tvořilo Karantánské vévodsví a několik marek. Nejseversnějším hrabstvím Karantánské marky bylo hrabství Steyer, odtud pozdější název marky - Štýrsko. Dalším důležitým mezníkem je rok 1251, kdy Přemysl Otakar II. připojil ke svým državám Štýrsko a v roce 1270 Korutany. V roce 1276 musel Přemysl Otakar II. přenechat své alpské země Rudolfu Habsburskému. Území Slovinska bylo až na výjimky (1809 - 1814) po několik století pod nadvládou Habsburků. Slovinsko opustilo habsburské soustátí v roce 1918. Poprvé v historii bylo Slovinsko uznáno jako státní útvar v roce 1945. Od roku 2004 je členem EU.

Geografie

Slovinsko leží ve střední Evropě a podstatnou část území zaujímají Alpy. Slovinsko sousedí s Rakouskem, Chorvatskem, Maďarskem a Itálií. Pobřeží Jaderské moře se táhne asi 47 km od hranic s Itálií k Chorvatsku. Na území Slovinska se střetávají čtyři významné geografické regiony - Alpy, Dinárské hory, Panonská pánev a Středomoří. Nejvyšší horou je Triglav s 2864 m. Polovinu země zabírají lesy,což činí Slovinsko třetí nejzalesněnější zemí v EU. Ve Slovinsku je podnebí alpské, kontinentální a středomořské. Většina země má kontinentální podnebí, průměrná teplota je -2 °C v lednu a 21 °C v červenci.

Akční nabídka

Cvičení a relaxace u moře - Apartmány Lanterna

Tato cena platí při rezervaci a platbě zálohy do 30.1.2019 do 16:00, poté bude minimálně o 500,-Kč vyšší.

23.8.2019 - 1.9.2019
Stát / Region:
Chorvatsko , Istrie
Lokalita:
Lanterna (Tar):
Středisko:
Apartmány Lanterna - cvičení

Program B2 - Cvičení a relax u moře s Lucií Turnovou

Aerobic, Bodystyling, Kruhový trénink, Strečink, Pilates, Program pro děti

Cena od8 590,-

Oblíbené

Cvičení a relax na Severním Kypru - Long Beach***

Rezervační záloha ve výši 3000,- Kč, rezervace prosíme do 30.1.2019 do 16:00. Poté bude cena o 1000,-Kč vyšší.

15.6.2019 - 22.6.2019
Stát / Region:
Severní Kypr , Famagusta
Lokalita:
Famagusta:
Středisko:
Long Beach***
Cena od17 490,-